Lễ trao học bổng Hirose cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường

Ngày 23.4.2018 đã diễn ra lễ trao học bổng Hirose cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường Học bổng Hirose là học bổng do công ty TNHH Hirose Việt Nam tài trợ cho sinh viên Đọc tiếp…

Đề tài dự thi cuộc thi Virtual Design World Cup – Nhóm “GREEN-STARS” – chuyên ngành TĐHTKCĐ – GTVT

I. CHỦ ĐỀ: “YANGON – HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ CHÂU Á LÝ TƯỞNG VÀ BỀN VỮNG” II. THÔNG TIN NHÓM “GREEN-STARS”    Phạm Văn Hùng – Đường hầm Metro K54 Hồ Công Thành – Kỹ thuật giao thông đường bộ Đọc tiếp…

Đề tài dự thi cuộc thi Virtual Design World Cup – Nhóm MPT – chuyên ngành TĐHTKCĐ – GTVT

I. CHỦ ĐỀ VDWC 2017 “Yangon -Aiming for an ideal and sustainable Asian city” ” Yangon- Hướng tới thành phố Châu Á lý tưởng và bền vững” II. THÔNG TIN NHÓM “MPT” Hoàng Anh Phúc     : Lớp TĐHTKCĐ K53 Đọc tiếp…