Ứng dụng VBA trong AutoCAD hỗ trợ tạo bản vẽ hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự án

ỨNG DỤNG VBA TRONG AUTOCAD HỖ TRỢ TẠO BẢN VẼ THIẾT KẾ HẠ TẦNG GIAO THÔNG KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH DỰ ÁN (ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN 2017) Đọc tiếp…