Tài liệu môn học Tin học xây dựng (Ứng dụng VBA trong AutoCAD – Excel)

Mời các bạn lựa chọn và tải file tài liệu

https://www.dropbox.com/sh/mpn08fzsch3agid/AAB5aH13rtNTXVYoViBksxF2a?dl=0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *