LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BAEZENI

Ngày 20/9/2018, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức “Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải với Công ty TNHH Phần mềm Baezeni” và tổ chức hội thảo “Ứng dụng Đọc tiếp…

Tin học Xây dựng (Lập trình VBA trên Excel và AutoCAD)

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình. Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…): https://tdhcd.net/tai-lieu-mon-hoc-tin-hoc-xay-dung-ung-dung-vba-trong-autocad-excel/  

Học online AutoCAD trong lập bản vẽ thiết kế công trình

Khoá học online Ứng dụng AutoCAD trong lập bản vẽ thiết kế công trình giúp người xem có thể sử dụng AutoCAD bài bản, chuyên nghiệp trong công việc theo cách tiếp cận nhanh nhất. Các video được biên soạn Đọc tiếp…

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BAEZENI

Ngày 20/9/2018 sẽ diễn ra Lễ ký “Thỏa thuận hợp tác  giữa Trường Đại học Giao thông vận tải và Công ty TNHH phầm mềm Baezeni” – trao tặng bản quyền phần mềm Ads Civil cho trường Đại học Giao thông vận Đọc tiếp…