Tin học Xây dựng (Lập trình VBA trên Excel và AutoCAD)

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình. Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…): https://tdhcd.net/tai-lieu-mon-hoc-tin-hoc-xay-dung-ung-dung-vba-trong-autocad-excel/  

Học online AutoCAD trong lập bản vẽ thiết kế công trình

Khoá học online Ứng dụng AutoCAD trong lập bản vẽ thiết kế công trình giúp người xem có thể sử dụng AutoCAD bài bản, chuyên nghiệp trong công việc theo cách tiếp cận nhanh nhất. Các video được biên soạn Đọc tiếp…