Bảng điểm tổng kết môn THXD – Lớp CH 53 – THXD N03

Các bạn sinh viên tải bảng điểm tổng kết (draft) theo đường link:
https://www.dropbox.com/s/ephcizljb8ay0gf/Tinh%20diem%20CH53.pdf?dl=0

Điểm TP được tính toán căn cứ vào điểm kiểm tra trên lớp và các điểm mà sinh viên có được khi chữa bài trên lớp và các bài tập sinh viên gửi cho giáo viên qua email.

 

1. Điểm trên lớp      
  TT Sinh viên Điểm Ngày
  1 Ngô Minh Hiếu 9 2015.01.23
2. Điểm BT dự án      
2.1 DA1      
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú
  1 Trần Văn Học 10  
  2 Vũ Viết Huy x CT không chạy (lỗi)
  3 Trần Vân Anh 10  
  4 Hoàng Mạnh Tiến 10  
  5 Đồng Xuân Tuấn 10  
  6 Ngô Minh Hiếu 10  
         
2.2 DA2      
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú
  1 Trần Văn Học 10  
         
2.3 DA3      
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú
  1 Phạm Quốc Việt x Gửi không đúng nội dung bài tập
         
2.4 DA4      
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú
  Không có sinh viên nào gửi    
         
2.5 DA5      
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú
  1 Nguyễn Đình Hùng x Gửi không đúng nội dung bài tập

Thắc mắc và khiếu nại liên quan đến điểm được giáo viên phụ trách giải quyết trực tiếp trên bộ môn:
– Thời gian: từ 9h30 đến 10h30 ngày 11/04/2015
– Địa điểm: văn phòng bộ môn TĐHTKCĐ – phòng 401 nhà A6 – Đại học GTVT
– Mọi thắc mắc đúng và hợp lý sẽ được giải quyết ngay.
– Sau thời điểm trên, GV phụ trách sẽ cập nhật bảng điểm lên hệ thống đào tạo.

Giáo viên phụ trách: Bùi Công Độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *