Bảng điểm tổng kết môn THXD – lớp GTCC 53 – THXD N07

Các bạn sinh viên tải bảng điểm tổng kết (draft) theo đường link:
https://www.dropbox.com/s/poz0yki51z2h095/Tinh%20diem%20GTCC53.pdf?dl=0

Điểm TP được tính toán căn cứ vào điểm kiểm tra trên lớp và các điểm mà sinh viên có được khi chữa bài trên lớp và các bài tập sinh viên gửi cho giáo viên qua email.

 

1. Điểm trên lớp        
  TT Sinh viên Điểm Ngày  
           
2. Điểm BT dự án        
2.1 DA1        
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú  
  1 Nguyễn Trung Hiếu 10    
  2 Vũ Mạnh Tiến 10    
  3 Phạm Văn Uy 10    
           
2.2 DA2        
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú  
  1 Phạm Quang Tiến 10    
  2 Mạc Văn Thành x Gửi không đúng nội dung bài tập
           
2.3 DA3        
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú  
  1 Phạm Quang Tiến x Chương trình không chạy (lỗi)
           
2.4 DA4        
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú  
  Không có sinh viên nào gửi      
           
2.5 DA5        
  TT Sinh viên Điểm Ghi chú  
  1 Mạc Văn Thành x Gửi không đúng nội dung bài tập

Thắc mắc và khiếu nại liên quan đến điểm được giáo viên phụ trách giải quyết trực tiếp trên bộ môn:
– Thời gian: từ 10h30 đến 11h30 ngày 11/04/2015.
– Địa điểm: văn phòng bộ môn TĐHTKCĐ – phòng 401 nhà A6 – Đại học GTVT.
– Mọi thắc mắc đúng và hợp lý sẽ được giải quyết ngay.
– Sau thời điểm trên, GV phụ trách sẽ cập nhật bảng điểm lên hệ thống đào tạo.

Giáo viên phụ trách: Bùi Công Độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *