Điểm tổng kết môn THXD, lớp học kỳ phụ (N02, Kỳ 2, 2015-2016)

Lớp học kỳ phụ N02 (kỳ 2, năm 2015-2016), thi ngày 23/04/2016 Bảng điểm tổng kết đã được cập nhật trên hệ thống đào tạo Các bạn sinh viên download và xem điểm theo đường link:https://dl.dropboxusercontent.com/u/42343003/2016.05.06_Tinh%20diem%20hoc%20ky%20phu%20II%202015-2016%20-%20N02.pdf   * TIN CŨ Đọc tiếp…

Điểm thành phần – Lớp DB K53

Các bạn sinh viên tải file theo các đường link sau: – Bảng tổng kết điểm thành phần:https://www.dropbox.com/s/zdpgceai9g6989y/Tinh%20diem%20DB53.pdf?dl=0– Bảng thống kê điểm trên lớp và bài tập về nhà (qua emails):https://www.dropbox.com/s/k3yuhssjfyq1rtd/Diem%20BT%20-%20emails%20DB53.pdf?dl=0 Các bạn sinh viên xem lại điểm của mình. Đọc tiếp…