LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BAEZENI

Ngày 20/9/2018, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức “Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải với Công ty TNHH Phần mềm Baezeni” và tổ chức hội thảo “Ứng dụng Đọc tiếp…

THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BAEZENI

Ngày 20/9/2018 sẽ diễn ra Lễ ký “Thỏa thuận hợp tác  giữa Trường Đại học Giao thông vận tải và Công ty TNHH phầm mềm Baezeni” – trao tặng bản quyền phần mềm Ads Civil cho trường Đại học Giao thông vận Đọc tiếp…

Lễ trao học bổng Hirose cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường

Ngày 23.4.2018 đã diễn ra lễ trao học bổng Hirose cho sinh viên chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường Học bổng Hirose là học bổng do công ty TNHH Hirose Việt Nam tài trợ cho sinh viên Đọc tiếp…

Đề tài dự thi cuộc thi Virtual Design World Cup – Nhóm “GREEN-STARS” – chuyên ngành TĐHTKCĐ – GTVT

I. CHỦ ĐỀ: “YANGON – HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ CHÂU Á LÝ TƯỞNG VÀ BỀN VỮNG” II. THÔNG TIN NHÓM “GREEN-STARS”    Phạm Văn Hùng – Đường hầm Metro K54 Hồ Công Thành – Kỹ thuật giao thông đường bộ Đọc tiếp…

Đề tài dự thi cuộc thi Virtual Design World Cup – Nhóm MPT – chuyên ngành TĐHTKCĐ – GTVT

I. CHỦ ĐỀ VDWC 2017 “Yangon -Aiming for an ideal and sustainable Asian city” ” Yangon- Hướng tới thành phố Châu Á lý tưởng và bền vững” II. THÔNG TIN NHÓM “MPT” Hoàng Anh Phúc     : Lớp TĐHTKCĐ K53 Đọc tiếp…