Đề tài dự thi cuộc thi Virtual Design World Cup – Nhóm “GREEN-STARS” – chuyên ngành TĐHTKCĐ – GTVT

I. CHỦ ĐỀ: “YANGON – HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ CHÂU Á LÝ TƯỞNG VÀ BỀN VỮNG” II. THÔNG TIN NHÓM “GREEN-STARS”    Phạm Văn Hùng – Đường hầm Metro K54 Hồ Công Thành – Kỹ thuật giao thông đường bộ Đọc tiếp…

Đề tài dự thi cuộc thi Virtual Design World Cup – Nhóm MPT – chuyên ngành TĐHTKCĐ – GTVT

I. CHỦ ĐỀ VDWC 2017 “Yangon -Aiming for an ideal and sustainable Asian city” ” Yangon- Hướng tới thành phố Châu Á lý tưởng và bền vững” II. THÔNG TIN NHÓM “MPT” Hoàng Anh Phúc     : Lớp TĐHTKCĐ K53 Đọc tiếp…