Danh mục đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017-2018

1 1263 Ứng dụng VBA trong Excel tự động hóa lập bảng tính tường chắn trọng lực. Tự động hóa Thiết kế cầu đường Phạm Huy Hoàn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Trần Trung Nguyên (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Đặng Anh Quốc (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Như Mạnh (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Chí Thanh (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55) ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên Duyệt cấp trường
2 1262 Xây dựng bản đồ đặc trưng dòng giao thông của một khu vực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng dữ liệu GPS hành trình ứng dụng công nghệ GIS Tự động hóa Thiết kế cầu đường Đào Xuân Thắng (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Đỗ Văn Thịnh (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Phạm Anh Tuấn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Văn Long (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Dương Quang Minh (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55) ThS. Hoàng Thùy Linh Duyệt cấp trường
3 1257 Nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm Tekla Structure trong tự động hoá thiết kế trụ cầu BTCT Tự động hóa Thiết kế cầu đường Nguyễn Đình Chương (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Việt Hưng (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Hữu Kiên (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55) ThS. Lê Đắc Hiền Duyệt cấp trường
4 1264 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CsiBridge 2017 trong thiết kế cầu dầm liên hợp mặt cắt chữ I theo tiêu chuẩn AASHTO. Tự động hóa Thiết kế cầu đường Nguyễn Minh Khoa (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Nguyễn Đình Hiển (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56) ThS. Nguyễn Đình Phương Duyệt cấp trường
5 1286 Đánh giá khả năng hỗ trợ xây dựng mô hình mặt cắt của phần mềm CsiBridge 2017. Tự động hóa Thiết kế cầu đường Lê Đức Tiềm (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Trần Văn Sơn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Phạm Văn Phồn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Phạm Văn Tuấn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56) ThS. Nguyễn Đình Phương Duyệt cấp trường
6 1255 Ứng dụng tiêu chuẩn ASTM E178 – 02 để lọc các số liệu bất thường trong kết quả đo bằng phương pháp xác suất thống kê. Tự động hóa Thiết kế cầu đường Trần Văn Tú (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 57), Nguyễn Anh Tuấn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 57), Trịnh Công Hải (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Hữu Đông (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56) PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên Duyệt cấp trường
7 1261 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ADS Civil 2017 trong nâng cấp và cải tạo tuyến đường. Tự động hóa Thiết kế cầu đường Nguyễn Quang Vinh (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Vũ Xuân Toàn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56) ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên Duyệt cấp trường
8 1260 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Tilos lập tiến độ xây dựng tuyến đường. Tự động hóa Thiết kế cầu đường Hoàng Đức Thịnh (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Nguyễn Văn Lâm (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55) ThS. Phan Thị Thu Hiền Duyệt cấp trường
9 1259 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm NavisWorks mô hình thông tin tuyến đường Tự động hóa Thiết kế cầu đường Đặng Đức Quyền (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Phạm Văn Tập (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55) ThS. Phan Thị Thu Hiền Duyệt cấp trường
10 1258 Xây dựng mô hình thông tin cấu kiện hỗ trợ tự động hoá thiết kế dầm cầu giản đơn Tự động hóa Thiết kế cầu đường Nguyễn Đăng Bách (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Phạm Sĩ Cương (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Vũ Hoàng Hải (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Trần Văn Trường (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55), Đỗ Văn Lương (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55) ThS. Lê Đắc Hiền Duyệt cấp trường
11 1256 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng UC-Win/Road trong thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị của Việt Nam Tự động hóa Thiết kế cầu đường Mai Xuân Thuyên (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56), Nguyễn Bá Sơn (Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 57) PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên Duyệt cấp trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *