Điểm thành phần lớp học phần THXD N02 – CĐB B K53 (có chỉnh sửa)

Thông báo điểm thành phần của lớp học phần THXD N02 – CĐB B K53. 

Các bạn check trên đường link share, trong đó điểm được gửi cho các bạn gồm hai loại:

 

1. Các file N1, N2, N3: các điểm chi tiết gồm:

– cột điểm thứ 1 là điểm bài tập 1: ai không có bài tập này sẽ là điểm không 0.

– cột điểm thứ 2 là số câu đúng của bài kiểm tra, cột này được quy đổi thành điểm ghi trong cột 3

– Cột 3 là điểm bài kiểm tra theo thang điểm 10 

– Cột điểm thứ 4 là điểm bài tập 2: ai không bảo vệ/không nộp bài tập này sẽ là điểm không 0.

2. Các file DTP1, DTP2,DTP3: là điểm thành phần cuối cùng, được tính trung bình cộng của các cột điểm thứ 1, thứ 3 và thứ 4 trong các file trong mục 1.

 

Các bạn kiểm tra, nếu có thắc mắc, đề nghị liên hệ với tôi qua email cá nhân hoangthuylinh.uct@gmail.com trước ngày thi 9/3/2015

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *