Điểm thi môn GISCAD phần CAD lớp TĐHTKCĐ 52

STT Họ tên TP KTHP
1 Đậu Kim Dũng 9 8
2 Ngô Thành Đạt 9 9
3 Đậu Xuân Đức   Bỏ thi
4 Nguyễn Anh Đức 7 9
5 Phạm Văn Đương 9 8
6 Trần Ngọc Hải 9 9
7 Nguyễn Xuân Hiệp 7 8
8 Trần Nhật Hiệp 9 9
9 Nguyễn Sỹ Hoàng 9 Bỏ thi
10 Phạm Văn Hoàng 7 9
11 Đỗ Văn Hùng 9 9
12 Trần Đức Hùng 8 7
13 Đinh Quang Huy 8 9
14 Trịnh Xuân Khang 9 9
15 Nguyễn Văn Kiên 9 9
16 Phạm Khắc Lân 8 9
17 Đào Việt Linh 9 8
18 Nguyễn Văn Linh 5 7
19 Nguyễn Văn Lực 9 8
20 Phạm Thị Hồng Nhung 9 10
21 Cao Thái Quý 9 9
22 Đặng Ngọc Quý 9 9
23 Nguyễn Hoàng Sơn 9 9
24 Đặng Quốc Sự 9 9
25 Trần Minh Thanh 5 8
26 Hoàng Văn Thành 9 10
27 Nguyễn Trung Thành 9 10
28 Đỗ Xuân Thào 9 10
29 Lê Khắc Thắng   Bỏ thi
30 Nguyễn Mạnh Thắng 7 10
31 Nguyễn Bá Thế 9 9
32 Phan Văn Tiến 8 9
33 Đỗ Đức Trung 9 9
34 Nguyễn Tiến Trung 7 9
35 Nguyễn Văn Trung 7 7
36 Bùi Anh Tuấn 9 9
37 Nguyễn Cảnh Tuấn 9 8
38 Nguyễn Văn Tuấn   Bỏ thi
39 Nguyễn Bá Tùng   Bỏ thi
40 Nguyễn Văn Khánh Toàn 7 7
41 Nguyễn Văn Hiền   Bỏ thi
42 Phí Văn Mạnh (không đi) 6 7
43 Phan Thành Đồng 7 7
44 La Văn Nghĩa 7 7
45 Nguyễn Quốc Chung 6 7
46 Bùi Vinh Nam 8 8
47 Dương Thế Anh   Bỏ thi
48 Đoàn Đình Thường 7 8
49 Trần Quốc Bảo 7 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *