Giảng viên bộ môn TĐHTKCĐ

 
STT Họ tên Chức danh Email Điện thoại
1 Phạm Hoàng Kiên Trưởng bộ môn
Phó Giáo sư – Tiến sỹ
phamkien2003@gmail.com 0975474828
2 Nguyễn Đình Phương Thạc sỹ ngdphuong@gmail.com 0989551836
3 Trần Thế Hiệp Thạc sỹ tranthehiep@gmail.com 0913084276
4 Nguyễn Thị Thanh Yên Thạc sỹ thanhyentdh@gmail.com 01259766899
5 Bùi Công Độ Thạc sỹ dbc2001@gmail.com 0904651500
6 Hoàng Thùy Linh Thạc sỹ hoangnhatlinh@gmail.com 0904560267
7 Lê Đắc Hiền Nghiên cứu sinh hienld@gmail.com 0914346899
8 Đỗ Xuân Cảnh Nghiên cứu sinh canh.doxuan@gmail.com
9 Phan Thị Thu Hiền Thạc sỹ hienerca@gmail.com 0904508053
10 Lê Đắc Chỉnh Phó Giáo sư – Tiến sỹ ledacchinh@gmail.com 0912055670
11 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thạc sỹ honghanh7894@gmail.com 0374284528