Giao bài tập môn THXD lớp Cầu đường ô tô sân bay K53

 Lớp cầu đường ô tô sân bay K53

 

 
STT Họ và tên Bài tập 1 Bài tập 2
1  Vương Đình Ân 1 13
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Văn Đô
Phạm Văn Hải
Dương Nhật Tuyên
Thiều Quang Việt


2 Nguyễn Văn Chiến 2 10
Trần Trung Dũng
Nguyễn Thành Đạt
Lương Minh Điền
Nguyễn Đình Điệp
Lưu Ngọc Minh


3 Nguyễn Đình Dũng 3 9
Nguyễn Văn Lý
Trần Bảo Ngọc
Phạm Minh Phương
Chu Dương Tùng
Nguyễn Tiến Tùng


4 Vũ Kim Hòa 4 7
Phạm Xuân Hà
Vũ Hải Hiệp
Đỗ Ngọc Huấn
Trần Đức Huy


5 Bùi Ngọc Đức 5 6
Trần Bá Đức
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Hoàng Long
Lê Khắc Tản
Nguyễn Duy Trường


6 Hoàng Huy Quyền Anh 1 5
Tô Tuấn Anh
Đinh Văn Chính
Phạm Tuấn Kiệt
Đỗ Công Minh
Phạm Văn Ngọc


7 Nguyễn Hữu Hưng 2 4
Vũ Đức Lộc
Mai Văn Duân
Trần Văn Nam
Nguyễn An Nam
Nguyễn Tuấn Vũ


8 Vũ Tuấn Anh 3 3
Nguyễn Đức Mạnh
Hoàng Trung Đông
Đặng Ngọc Tân
Bùi Đức Quân
Phạm Văn Thì


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *