Giao bài tập môn THXD lớp Đường ô tô sân bay K53

Danh sách lớp xây dựng đường ôtô & sân bay K53

 

Nhóm STT Mã SV Họ và tên BÀI TẬP 1 bài tập 2
I 1 1208540 Phạm Văn Nam 1 5
2 1214273 Tống Thanh Tùng
3 1221433 Trần Văn Sự
4 1221847 Phạm Thành Trung
5 1203592 Vũ Xuân Giáp
6 1201694 Vũ Mạnh Cường
           
II 7 1207559 Nguyễn Văn Long 2 6
8 1221511 Lê Chí Thanh
9 1206527 Lê Văn Khánh
10 1209980 Bùi Văn Quân
11 1205976 Nguyễn Xuân Hùng
12 1221538 Nguyễn Văn Thành
           
III 13 1200387 Nguyễn Như Tuấn Anh 3 7
14 1201468 Đỗ Thanh Cung
15 1202967 Phạm Văn Định
16 1204562 Nguyễn Trung Hiếu
17 1204951 Bùi Huy Hoàng
18 1214266 Quách Ngọc Tùng
           
IV 19 1209491 Nguyễn Vũ Phong 4 2
20 1228385 Đỗ Trần Thành
21 1212786 Đồng Quốc Toản
22 1213888 Trịnh Xuân Tuyên
23 1204949 Bùi Huy Hoàng
24 1206765 Nguyễn Văn Kiên
           
V 25 1208277 Vũ Đức Minh 5 9
26 1212218 Đỗ Xuân Thuỵ
27 1215017 Nguyễn Quý Vương
28 1220127 Ngô Văn Bắc
29 1203173 Đoàn Vũ Đức
30 1204336 Đinh Văn Hiền
           
VI 31 1202259 Nguyễn Ngọc Dũng 1 10
32 1228109 Phạm Quốc Đạt
33 1220830 Trần Vũ Hùng
34 1206260 Lê Thị Hưởng
35 1207378 Trần Văn Linh
36 1208597 Vũ Văn Nam
           
VII 37 1200923 Đinh Văn Bình 2 11
38 1201572 Nguyễn Đức Cường
39 1203152 Dương Minh Đức
40 1206721 Nguyễn Công Kiên
41 1212631 Bùi Minh Tiệp
42 1214946 Nguyễn Văn Vũ
           
VIII 43 1201333 Trần Mạnh Chung 3 12
44 1220230 Phạm Phúc Cường
45 1202831 Trần Công Đạt
46 1207692 Tạ Tiến Thành Luân
47 1214302 Trịnh Sơn Tùng
48 1213899 Ngô Thanh Tuyền
           
IX 49 1201465 Vũ Văn Công 4 13
50 1202448 Lê Đại Dương
51 1203712 Nguyễn Thị Thu Hà
52 1208344 Dương Hoài Nam
53 8810514 Trần Đức AnhCĐP 51
           
X 54 1220198 Trần Xuân Công 6 4
55 1120237 Đậu Hùng Cường
56 1220722 Nguyễn Viết Hoành
           
XI 57 1205874 Mai Anh Hùng 6 3
58 1220955 Nguyễn Văn Linh
59 1213559 Đỗ Hữu Tuấn
60 1228510 Đồng Sơn Tùng
           
XII 61 9116457 Trịnh Xuân Thành CĐB C 52 6 1
62 9116452 Lương Đức Quý  CĐB C 52
63 9116476 Trần Quốc Tiệp CĐB C 52
64 1103331 Nguyễn Thế Giang XDDOTOSB 52
64   Nguyễn Thế Vinh CĐB C K52
65   Lê Ngọc Anh ĐKT K52

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *