Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 – Tiểu ban 4 – Khoa Công trình

Ngày 17.4.2018 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 trường đại học Giao thông vận tải đã diễn ra và thành công tốt đẹp.


Tại tiểu ban 4 – Khoa công trình, chuyên ngành tự động hóa thiết kế cầu đường cùng với bộ môn Sức bền vật liệu và Cơ kết cấu đã có 16 đề tài bảo vệ và chọn ra được 1 đề tài đạt giải nhất, 2 đề tài giải nhì, 3 đề tài giải ba và 2 đề tài giải khuyến khích. Các đề tài Nghiên cứu đạt chất lượng tốt thể hiện sự nỗ lực của sinh viên và giáo viên hướng dẫn nhằm giải quyết được những vấn đề mang tính thực tế.

Chuyên ngành tự động hóa thiết kế cầu đường có 3 nhóm sinh viên đạt giải cao bao gồm

  1. Giải nhất : Nhóm sinh viên Phạm Huy Hoàn, Trần Trung Nguyên, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Như Mạnh, Đăng Anh Quốc (Lớp TĐHTKCĐ K55)
  2. Giải nhỉ : Nhóm sinh viên Mai Xuân Thuyên (Lớp TĐHTKCĐ K56), Đặng Bá Sơn (Lớp TĐHTKCĐ K57)
  3. Giải ba : Nhóm sinh viên Đỗ Văn Thịnh, Đào Xuân Thắng, Phạm Anh Tuấn, Dương Quang Minh (Lớp TĐHTKCĐ K55), Nguyễn Văn Long (Lớp TĐHTKCĐ K56)

Nghiên cứu khoa học sinh viên là một hoạt động thường niên vào tháng 4 hàng năm, luôn được chuyên ngành đặc biệt quan tâm và đặt lên là nhiệm vụ nghiên cứu hàng đầu. Các đề tài nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành luôn gắn liền với thực tế và có tính ứng dụng cao.

Sinh viên chuyên ngành TĐHTKCĐ tham gia bảo vệ tại tiểu ban 4 – Khoa Công trình ngày 17.4.2018

Đại diện nhóm sinh viên đạt giải nhất nhận hoa và giấy khen của nhà trường

Nhóm sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba của chuyên ngành TĐHTKCĐ tại phiên toàn thể ngày 20.4.2018

Nhóm sinh viên đạt giải nhất chuyên ngành TĐHTKCĐ tại phiên toàn thể ngày 20.4.2018