Kế hoạch học môn THXD lớp học phần N11.BT1 và N11.BT2

Theo thời khóa biểu, từ 10/2/2015 sẽ bắt đầu tách lớp phần bài tập. Do vậy buổi học 3/2/2015 lớp sẽ học Dự án mẫu 5 (thay cho kế hoạch kiểm tra bài tập 1). Các buổi học còn lại sẽ thay đổi như sau: 

Dưới đây là kế hoạch môn học dự kiến cho các giờ bài tập, sẽ có điều chỉnh phụ thuộc số sinh viên đăng ký cho các nhóm nhu cầu được phân loại dưới đây. Tôi sẽ chốt danh sách này vào buổi học ngày 3/2/2015.

1. Những sinh viên muốn lấy điểm thành phần theo cách làm bài kiểm tra trắc nghiệm:

a. Lên lớp N11.BT2 (học tiết 1,2,3 – Phòng 502A3) vào các buổi: 10/2, 3/3, 17/3 và 24/3/2015. Mỗi buổi 1 bài kiểm tra trắc nghiệm và điểm thành phần cuối cùng là điểm trung bình bài tập 1 và 4 bài kiểm tra này. 

b. Sinh viên nào chưa có điểm bài tập 1 sẽ bảo vệ nốt bài tập vào buổi học chiều 10/2/2015

2. Những sinh viên muốn lấy điểm thành phần theo cách làm bài tập 2 và làm 1 bài kiểm tra trắc nghiệm

a. Bảo vệ bài tập 2 theo lớp N11. BT1 (học tiết 7,8,9 – Phòng 302A5) vào các buổi học 3/3 và 17/3. Lịch bảo vệ sẽ phải được đăng ký trước.

b. Làm bài kiểm tra trắc nghiệm vào ngày 24/3/2015.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *