Kế hoạch học môn THXD lớp học phần N13.BT1

Kế hoạch học môn THXD giờ bài tập của lớp học phần N13.BT1 (lớp Quản lý xây dựng công trình giao thông K53) được điều chỉnh như sau:

 

– 11/2/2015: Chữa bài kiểm tra và Hỏi bài tập 1 của các nhóm chưa bảo vệ, các nhóm phải làm lại

– 04/3/2015: Làm bài kiểm tra và chữa bài 

– 18/3/2015: Dự án mẫu 5 và Làm bài kiểm tra

– 25/3/2015: Chữa bài kiểm tra và ôn tập kết thúc môn học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *