KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 2014-2015

Căn cứ vào quyết định số 630/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu của các Tiểu ban.

Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 45, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Tiểu ban Công trình 7 Khoa Công trình đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu (số lượng) 10 đề tài NCKH sinh viên.

Hội đồng của Tiểu ban Công trình 7 Khoa Công trình thống nhất đề nghị Nhà trường xét trao giải cho các đề tài sau:

Giải nhất

Đề tài: Đánh giá khả năng hỗ trợ của phần mềm ARCGIS trong việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý

            – Sinh viên thực hiện:      Trần Công Huy                   Lớp: Tự động hóa TKCĐ K53

    Nguyễn Hữu Trưởng          Lớp: Tự động hóa TKCĐ K53

– Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên          Bộ môn: TĐHTKCĐ

Giải nhì
1. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MIDAS/SET trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép.

            – Sinh viên thực hiện:      Nguyễn Trung Thành          Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Nguyễn Sỹ Hoàng               Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Đặng Quốc Sự                    Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Đặng Ngọc Quý                  Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

– Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thế Hiệp Bộ môn: TĐHTKCĐ

2. Đề tài: Nghiên cứu phân tích ứng suất cục bộ của bê tông vùng neo cáp cầu dây văng

            – Sinh viên thực hiện:      Đỗ Đức Trung                    Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Trần Ngọc Hải                     Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

– Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đắc Hiền                Bộ môn: TĐHTKCĐ

Giải ba

1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình 4D cho nút giao thông khác mức sử dụng phần mềm Naviswork

            – Sinh viên thực hiện:      Phạm Văn Hoàng                Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Nguyễn Bá Tùng                 Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

– Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Công Độ              Bộ môn: TĐHTKCĐ

2. Đề tài: Xây dựng mô hình thông tin tích hợp cho công trình và áp dụng cầu giản đơn sử dụng phần mềm Revit Structrure

            – Sinh viên thực hiện:      Đậu Kim Dũng                   Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Cao Thái Quý                      Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

– Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thuỳ Linh       Bộ môn: TĐHTKCĐ

Giải khuyến khích

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ATENA 3D phân tích ứng suất cục bộ của kết cấu bê tông

            – Sinh viên thực hiện:      Phạm Khắc Lân                   Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

    Bùi Anh Tuấn                      Lớp: Tự động hóa TKCĐ K52

– Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Công Độ              Bộ môn: TĐHTKCĐ

Giấy khen và tiền giải các bạn sẽ nhận tại VPK Công trình sau. Riêng giải nhất được nhận trực tiếp tại Hội trường lớp tại phiên toàn thể vào chiều thứ ba 21.4

Chiều: */13h30’: Hội nghị sinh viên NCKH lần thứ 30 năm học 2014-2015 (phiên toàn thể). Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các BM, trưởng các tiểu ban nghiệm thu, đánh giá; Bí thư LCĐ, các GV hướng dẫn và SV tham gia NCKHSV đạt giải. Tại Hội trường lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *