Lịch bảo vệ nghiên cứu khoa học sinh viên 2018

Lịch bảo vệ nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 – Tiểu ban 4 – Khoa công trình

  • Thời gian : ngày 17.4.2018 (từ 7h30 đến 15h)
  • Địa điểm : Phòng 302A8
  • Thành phần hội đồng :
  • – PGS. TS. Phạm Hoàng Kiên – Chủ tịch hội đồng
  • – ThS. Nguyễn Thị Thanh Yên – Thư ký hội đồng
  • – TS. Đào Sỹ Đán – Ủy viên
  • – TS. Tạ Thị Hiền – Ủy viên
  • – ThS. Đỗ Xuân Quý – Ủy viên

 

TT Tên đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Kết quả nghiên cứu dự kiến Sinh viên thực hiện Lớp Người hướng dẫn
1 Một phương pháp gần đúng giải bài toán phẳng của Lý thuyết đàn hồi Hiểu rõ phương pháp truyền thống để giải bài toán phẳng của Lý thuyết đàn hồi.
Đề xuất một cách tiếp cận khác (một phương pháp gần đúng) để giải bài toán phẳng của Lý thuyết đàn hồi.
Nghiên cứu bài toán phẳng của Lý thuyết đàn hồi và lời giải truyền thống của nó. Xây dựng cơ sở tính toán, thuật toán, ứng dụng Hàm Solver để giải bài toán này trên máy tính. Cơ sở tính toán, thuật toán và chương trình máy tính giải bài toán phẳng của Lý thuyết đàn hồi. Đinh Anh Tuấn Xây dựng Cầu – Đường ôtô và sân bay 1 56 Tiến sĩ. Lương Xuân Bính
Đào Xuân Hưng Xây dựng Đường hầm và metro 1 56
Nguyễn Việt Dũng Công trình giao thông đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 56
Nguyễn Gia Lương Công trình giao thông đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 56
Nguyễn Trường Giang Công trình giao thông đô thị  Việt-Nhật (HTQT) 1 56
2 Xây dựng mô hình thông tin cấu kiện hỗ trợ tự động hoá thiết kế dầm cầu giản đơn • Nghiên cứu công nghệ BIM
• Xây dựng mô hình thông tin cấu kiện.
• Nghiên cứu công nghệ BIM trong xây dựng công trình giao thông
• Xây dựng mô hình thông tin cấu kiện dầm giản đơn hỗ trợ công tác tự động hoá thiết kế.
• Tổng quan về công nghệ BIM trong xây dựng công trình giao thông.
• Mô hình thông tin cấu kiện dầm giản đơn
• Thuyết minh đề tài.
Nguyễn Đăng Bách Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55 Thạc sỹ. Lê Đắc Hiền
Phạm Sĩ Cương Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Vũ Hoàng Hải Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Trần Văn Trường Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Đỗ Văn Lương Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
3 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mô phỏng UC-Win/Road trong thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị của Việt Nam • Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng phần mềm mô phỏng thực tế ảo UC-Win/Road trong thiết kế cảnh quan, quy hoạch hạ tầng giao thông của một khu đô thị của Việt Nam. • Nghiên cứu và khai thác các tính năng của phần mềm trong thiết kế cảnh quan, quy hoạch hạ tầng giao thông.
• Ứng dụng phần mềm để mô phỏng một khu đô thị cụ thể ở Việt Nam
• Trên cơ sở kết quả mô phỏng, đưa ra các chỉ dẫn nhằm tối ưu hóa công tác thiết kế cảnh quan, quy hoạch hạ tầng giao thông của khu đô thị.
• Đề xuất một phương án thiết kế tối ưu cho bãi đỗ xe của khu đô thị.
• Bước đầu ứng dụng được phần mềm mô phỏng thực tế ảo trong công tác thiết kế cảnh quan, quy hoạch hạ tầng giao thông của Việt Nam. Mai Xuân Thuyên Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56 Tiến sĩ. Phạm Hoàng Kiên
Nguyễn Bá Sơn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 57
4 Ứng dụng VBA trong Excel tự động hóa lập bảng tính tường chắn trọng lực. • Nghiên cứu VBA trên Excel
• Xây dựng ứng dụng bằng VBA trên Excel để tự động hóa lập bảng tính tường chắn trọng lực.
• Tính áp lực đất
• Kiểm toán điều kiện lật
• Kiểm toán điều kiện trượt
• Kiểm toán đáy móng
• Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng VBA trên Excel tự động hóa lập bảng tính tường chắn
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng VBA tự động hóa tạo bảng tính tường chắn trọng lực.
Phạm Huy Hoàn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55 Thạc sỹ. Nguyễn Thị Thanh Yên
Trần Trung Nguyên Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Đặng Anh Quốc Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Nguyễn Như Mạnh Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Nguyễn Chí Thanh Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
5 Nghiên cứu đặc tính của lớp vật liệu hạt rời dùng trong thì công  nền đường bằng phương pháp DCP – Nghiên cứu các chỉ tiêu cơ lý đánh giá tính chất vật liệu hạt rời
– Nghiên cứu các phương pháp đánh giá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời
– Xác định chỉ tiêu cơ lý của vật liệt hạt rời bằng phương pháp DCP
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời
Chương 3: Các phương pháp đánh giá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời
Chương 4: Xác định chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời bằng phương pháp DCP
Chương 5: Kết luận và kiến nghị
– Các chỉ tiêu đánh giá tính chất cơ lý của vật liệu hạt rời
– Quy trình thí nghiệm và xác định tính chất cơ lý của vật liệu hạt rời bằng phương pháp DCP.
Nguyễn Hữu Đức Kỹ thuật giao thông đường bộ 1 56 Tiến sĩ. Nguyễn Xuân Tùng
Đỗ Văn Trung Kỹ thuật giao thông đường bộ 1 56
Vũ Văn Hiếu Kỹ thuật giao thông đường bộ 1 56
6 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Tilos lập tiến độ xây dựng tuyến đường. • Lập tiến độ xây dựng tuyến đường và khai thác các tính năng hỗ trợ của phần mềm về kiểm soát chi phí nguồn lực, kiểm soát kế hoạch • Tính toán thời gian thực hiện cho mỗi công việc dựa trên nguồn lực cần có
• Thiết lập các công tác và thời gian thi công
• Thiết lập nguồn lực
• Đưa ra kết quả về kiểm soát chi phí nguồn lực và kế hoạch.
• Xây dựng được bản tiến độ xây dựng tuyến đường với thời gian và nguồn lực cụ thể.
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
Hoàng Đức Thịnh Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55 Thạc sỹ. Phan Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Lâm Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
7 Đánh giá khả năng hỗ trợ xây dựng mô hình mặt cắt của phần mềm CsiBridge 2017. • Hiểu được cách xây dựng mô hình kết cấu cầu.
• Xây dựng mô hình mặt cắt bằng Section Designer của CsiBridge.
• Nghiên cứu những tính năng cơ bản của CsiBridge.
• Nghiên cứu phần xây dựng mô hình cầu.
• Nghiên cứu công cụ Section Designer của CsiBridge.
• Đánh giá khả năng thiết kế mô hình mặt cắt, so sánh với Midas Civil.
• Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm CsiBridge 2017.
• Hướng dẫn vắn tắt sử dụng phần mềm CsiBridge.2017.
Lê Đức Tiềm Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56 Thạc sỹ. Nguyễn Đình Phương
Trần Văn Sơn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
Phạm Văn Phồn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
Phạm Văn Tuấn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
8 Tính ổn định thanh chịu nén trên nền đàn hồi Winkler bằng hàm Solver Ứng dụng hàm Solver trong giải bài toán thanh trên nền đàn hồi Winkler – Nghiên cứu mô hình bài toán ổn định của thanh trên nền đàn hồi
– Nghiên cứu giải bài toán bằng phương pháp năng lượng
– Ứng dụng hàm Solver để xây dựng chương trình tính.
– Cơ sở lý thuyết
– Thuật toán
– Chương trình tính
Lương Thị Tâm Quản lý xây dựng công trình giao thông 1 56 Thạc sỹ. Vũ Thị Nga
Nguyễn Thanh Bình Quản lý xây dựng công trình giao thông 1 56
Nguyễn Văn Hiếu Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
Nguyễn Minh Hiếu Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
9 Tính toán thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang uốn dọc đồng thời – Hiểu được ứng xử cơ học và mô hình tính liên kết dị hướng.
– Lập được mô hình tính thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang uốn dọc đồng thời.
– Gải bài toán thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang uốn dọc đồng thời.
– Nghiên cứu liên kết dị hướng và sơ đồ tính thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang uốn dọc đồng thời.
– Xây dựng thuật toán và lập chương trình tính thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang uốn dọc đồng thời.
Cơ sở tính toán, thuật toán và chương trình tính thanh có liên kết dị hướng chịu uốn ngang uốn dọc đồng thời. Hồ Doãn Nho Xây dựng Cầu hầm 1 55 Kỹ sư. Hoàng Văn Tuấn
Lê Thế Trung Xây dựng Cầu hầm 1 55
Nguyễn Xuân Thắng Xây dựng Cầu hầm 1 55
Hoàng Thị Quỳnh Chi Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (HTQT) 1 56
Cao Ngọc Linh Chương trình tiên tiến-Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (HTQT) 1 56
10 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm NavisWorks mô hình thông tin tuyến đường • Sử dụng phần mềm, đưa tuyến từ AutoCAD Civil 3D vào NavisWorks.
• Nhập các thông tin của công trình để tạo ra mô hình thông tin tuyến trong NavisWorks, hỗ trợ cho công tác quản lý tuyến.
• Xác định những yêu cầu cần thiết để chuyển tuyến từ AutoCAD Civil 3D sang NavisWorks.
• Tìm hiểu chức năng lập tiến độ trong phần mềm.
• Tìm hiểu chức năng quản lý về nguồn lực và giá thành.
• Đưa ra mô hình thông tin tuyến đường trong NavisWorks
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
Đặng Đức Quyền Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55 Thạc sỹ. Phan Thị Thu Hiền
Phạm Văn Tập Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
11 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ADS Civil 2017 trong nâng cấp và cải tạo tuyến đường. • Ứng dụng phần mềm ADS Civil 2017 để thiết kế nâng cấp và cải tạo tuyến đường
• Đánh giá khả năng đáp ứng của phần mềm trong việc thiết kế nâng cấp và cải tạo tuyến
• Nghiên cứu phần mềm ADS Civil 2017.
• Ứng dụng phần mềm để thiết kế nâng cấp tuyến đường
• Ứng dụng phần mềm để thiết kế cải tạo tuyên đường.
• Đánh giá khả năng đáp ứng của phần mềm trong việc thiết kế nâng cấp và cải tạo tuyến.
• Thiết kế nâng cấp cải tạo tuyến đường ứng dụng phần mềm  ADS Civil 2017
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADS Civil 2017 trong việc thiết kế nâng cấp tuyến đường.
Nguyễn Quang Vinh Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56 Thạc sỹ. Nguyễn Thị Thanh Yên
Vũ Xuân Toàn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
12 Nghiên cứu một sự cố mất độ vồng dầm chủ của cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép trong quá trình thi công Qua một sự cố mất độ vồng dầm chủ của cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép trong quá trình thi công trong thực tế, phân tích xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Khảo sát, đánh giá hiện trạng kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép sau khi bị sự cố mất độ vồng dầm chủ. Phân tích đánh giá xác định nguyên nhân gây ra sự cố. Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố mất độ vồng dầm chủ. Cơ sở dữ liệu sự cố mất độ vồng dầm chủ; Cơ sở phân tích xác định nguyên nhân của sự cố; Giải pháp khắc phục sự cố mất độ vồng dầm chủ trong cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép. Cao Đình Huynh Xây dựng Cầu – Đường bộ 2 56 Tiến sĩ. Lương Xuân Bính
Nguyễn Nhật Bách Kết cấu xây dựng 1 56
Nguyễn Đức Tuyến Cầu – Đường bộ Việt –  Pháp (HTQT) 1 56
Phạm Thị Lan Chi Kinh tế xây dựng CTGT 1 56
Lương Ngọc Giang Cầu – Đường bộ Tiếng Pháp (HTQT) 1 55
13 Xây dựng bản đồ đặc trưng dòng giao thông của một khu vực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng dữ liệu GPS hành trình  ứng dụng công nghệ GIS • Phân tích các đặc trưng dòng giao thông từ dữ liệu GPS
• Xây dựng bản đồ phân bố dữ liệu GPS hành trình và các đặc trưng dòng giao thông dựa trên công nghệ GIS của khu vực nghiên cứu
• Xác định đặc trưng dòng giao thông
• Thu thập dữ liệu GPS hành trình đi lại trên mạng lưới giao thông của một khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội
• Xây dựng mô hình lưu trữ dữ liệu GPS
• Xử lý dữ liệu GPS phù hợp với mục đích nghiên cứu dựa trên công nghệ GIS
• Hệ thống thông tin về hành trình đi lại trên mạng lưới giao thông phục vụ công tác quản lý và quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị Đào Xuân Thắng Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55 Thạc sỹ. Hoàng Thùy Linh
Đỗ Văn Thịnh Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Phạm Anh Tuấn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Nguyễn Văn Long Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
Dương Quang Minh Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
14 Xây dựng chương trình máy tính hướng dẫn thực hành các bài thí nghiệm Sức bền vật liệu Ứng dụng tin học đổi mới công tác hướng dẫn thực hành thí nghiệm Sức bền vật liệu 1. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Matlab.
2. Nghiên cứu lý thuyết và thực hành các bài thí nghiệm Sức bền vật liệu.
3. Xây dựng chương trình máy tính hướng dẫn thực hành các bài thí nghiệm Sức bền vật liệu.
Chương trình máy tính hướng dẫn thực hành các bài thí nghiệm Sức bền vật liệu Cao Thị Thùy Linh Quản lý xây dựng công trình giao thông 1 56 Thạc sỹ. Hà Văn Quân
Phùng Thị Hương Thảo Quản lý xây dựng công trình giao thông 1 56
Duy Anh Đức Quản lý xây dựng công trình giao thông 1 56
Trần Bá Hoành Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56
15 Nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm Tekla Structure trong tự động hoá thiết kế trụ cầu BTCT • Nghiên cứu phần mềm Tekla Structure.
• Xây dựng mô hình thông tin cấu kiện
Đánh giá phần mềm Tekla Structure.
• Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Tekla trong tự động hoá thiết kế công trình cầu
• Xây dựng mô hình thông tin cấu kiện trụ cầu hỗ trợ công tác tự động hoá thiết kế.
Đánh giá phần mềm Tekla trong tự động hoá thiết kế công trình cầu
• Ứng dụng Tekla trong thiết kế công trình cầu.
• Mô hình cấu kiện trụ cầu.
Thuyết minh đề tài.
Nguyễn Đình Chương Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55 Thạc sỹ. Lê Đắc Hiền
Nguyễn Việt Hưng Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Nguyễn Hữu Kiên Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
16 Nghiên cứu đặc tính của lớp vật liệu hạt rời dùng trong thì công  nền đường bằng phương pháp LWD – Nghiên cứu các chỉ tiêu cơ lý đánh giá tính chất vật liệu hạt rời
– Nghiên cứu các phương pháp đánh giá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời
– Xác định chỉ tiêu cơ lý của vật liệt hạt rời bằng phương pháp LWD
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời
Chương 3: Các phương pháp đánh giá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời
Chương 4: Xác định chỉ tiêu cơ lý của vật liệu hạt rời bằn phương pháp LWD
Chương 5: Kết luận và kiến nghị
– Các chỉ tiêu đánh giá tính chất cơ lý của vật liệu hạt rời
– Quy trình thí nghiệm và xác định tính chất cơ lý của vật liệu hạt rời bằng phương pháp LWD.
Nguyễn Xuân Bách Xây dựng Đường bộ 2 56 Tiến sĩ. Nguyễn Xuân Tùng
Nguyễn Văn Khải Xây dựng Đường bộ 2 56
Nguyễn Đình Du Xây dựng Đường bộ 2 56
Trần Ngọc Toàn Xây dựng Đường bộ 2 56
17 Ứng dụng tiêu chuẩn ASTM E178 – 02 để lọc các số liệu bất thường trong kết quả đo bằng phương pháp xác suất thống kê. • Xây dựng một chương trình tự động đọc và tìm lọc các số liệu bất thường trong kết quả đo (kết quả thí nghiệm hoặc kết quả đo ngoài hiện trường). Việc lọc số liệu bất thường được tiến hành theo phương pháp xác suất thống kê được nêu trong tiêu chuẩn ASTM E178 – 02. • Nghiên cứu về mặt lý thuyết phương pháp xác suất thống kê để lọc các số liệu bất thường theo tiêu chuẩn ASTM E178 – 02.
• Lập chương trình để đọc và lọc các số liệu bất thường từ các kết quả đo thực tế ngoài hiện trường.
• Áp dụng chương trình lọc số liệu bất thường cho các bài toán thực tế khác nhau.
• Xây dựng được phần mềm lọc các số liệu bất thường theo tiêu chuẩn ASTM E178 – 02. Trần Văn Tú Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 57 Tiến sĩ. Phạm Hoàng Kiên
Nguyễn Anh Tuấn Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 57
Trịnh Công Hải Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 55
Nguyễn Hữu Đông Tự động hóa thiết kế cầu đường 1 56