Lịch bảo vệ tốt nghiệp khóa 51

Hội đồng số 1 (Chuyên ngành Cầu)
Khóa 48+49+50+51
Địa điểm: Phòng 306A3

 Thành phần hội đồng chấm tốt nghiệp:

1. TS. Phạm Hoàng Kiên                  – Chủ tịch hội đồng
2. Ths. Lê Đắc Hiền                         – Thư ký
3. Ths. Nguyễn Đình Phương         – Ủy viên
4. Ths. Trần Thế Hiệp                      – Ủy viên
5. Ths. Bùi Công Độ                         – Ủy viên

Buổi 1 – Sáng ngày 19.1.2015 Bắt đầu từ 7h30

STT

Họ tên

Lớp

1

Nguyễn Trung Kiên

TĐHTKCĐ51

2

Kim Tuấn Vũ

nt

3

Đoàn Cao Sơn

nt

4

Nguyễn Hoàng Công

nt

5

Nguyễn Đức Duy

nt

6

Trịnh Văn Hùng

nt

7

Nguyễn Văn Điệp

nt

8

Trịnh Văn Huấn

nt

9

Triệu Tiến Trà

nt

Buổi 2 – Chiều ngày 19.1.2015 Bắt đầu từ 13h

STT

Họ tên

Lớp

1

Nguyễn Trọng Thái

TĐHTKCĐ51

2

Nguyễn Văn Thứ

nt

3

Nguyễn Văn Tiến

nt

4

Đỗ Khắc Tín

nt

5

Nguyễn Văn Hiệp

nt

6

Vũ Ngọc Tín

nt

7

Đỗ Danh Đức

nt

8

Nguyễn Văn Đạo

nt

9

Trần Văn Huỳnh

nt

Buổi 3 – Sáng ngày 20.1.2015 Bắt đầu từ 7h30

STT

Họ tên

Lớp

1

Hoàng Quang Khải

TĐHTKCĐ51

2

Nguyễn Đức Điệp

nt

3

Trịnh Thành Luân

nt

4

Kiều Minh Nhất

nt

5

Hoàng Trọng An

nt

6

Tạ Văn Hạnh

TĐHTKCĐ50

7

Nguyễn Văn Quyền

nt

8

Nguyễn Tất Thắng

nt

9

Phạm Hồng Cường

TĐHTKCĐ49

10

Phạm Văn Tân

nt

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *