Lịch bảo vệ tốt nghiệp khóa 52, đợt 2, năm học 2015 – 2016

– Địa điểm: Phòng 307 A8

– Thời gian: cả ngày thứ 6, 10/6/2016

– Thành phần hội đồng chấm tốt nghiệp:

1. TS. Phạm Hoàng Kiên                  – Chủ tịch hội đồng
2. Ths. Phan Thị Thu Hiền               – Thư ký
3. Ths. Nguyễn Đình Phương           – Ủy viên
4. Ths. Hoàng Thùy Linh                 – Ủy viên
5. Ths. Lê Đắc Hiền                        – Ủy viên

Buổi sáng: bắt đầu từ 7h30, thứ tự bảo vệ:

 
  Stt Họ và tên Lớp
1 Đậu Xuân Đức TĐHTKCĐ K52
2 Nguyễn Anh Đức nt
3 Phạm Văn Đương nt
4 Nguyễn Xuân Hiệp nt
5 Trần Đức Hùng nt
6 Nguyễn Văn Linh nt
7 Bùi Vinh Nam nt
8 Trần Minh Thanh nt

Buổi chiều : bắt đầu từ 1h30, thứ tự bảo vệ:

 
Stt Họ và tên Lớp
1 Nguyễn Văn Lực TĐHTKCĐ K52
2 Nguyễn Mạnh Thắng nt
3 Phan Văn Tiến nt
4 Nguyễn Cảnh Tuấn nt
5 Nguyễn Văn Tuấn nt
6 Nguyễn Bá Tùng nt
7 Đoàn Đình Thường TĐHTKCĐ K51

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *