Lịch đọc duyệt đồ án TN khoá 54 – thầy Độ

 

Các bạn sinh viên do thầy Trần Thế Hiệp hướng dẫn sẽ được đọc duyệt bởi thầy Bùi Công Độ.

Lịch cụ thể như sau:

– Thời gian: 15h30 ngày 15/01/2018 (chiều thứ 2)

– Địa điểm: Bộ môn TĐHTKCĐ – Phòng 401A6

Các bạn mang đầy đủ các tài liệu cần thiết và gặp giáo viên đọc duyệt:

– Thuyết minh phương án sơ bộ (nếu có trong nhiệm vụ)

– Thuyết minh thiết kế kỹ thuật (nếu có trong nhiệm vụ)

– Các bản vẽ liên quan

– Ngoài ra, các bảng tính hoặc mô hình tính liên quan đến thiết kế có thể sẽ phải trình bày trước GVĐD; các nội dung về chuyên đề cũng có thể phải trình bày trước GVĐD khi cần.

 

Giáo viên đọc duyệt,

Bùi Công Độ