Nội dung dự án CAD môn học GISCAD lớp TĐHTKCĐ 52

Các bạn lớp TĐHTKCĐ khóa 52 xem bản vẽ mình được giao trong danh sách dưới (bản vẽ dạng PDF trong file đính kèm).
Các bạn kiểm tra kỹ xem bản vẽ của mình, nếu có thắc mắc cần gửi cho mình trước ngày 15/2/2015.

Nội dung dự án yêu cầu các bạn phải tạo 1 phần mềm hoàn chỉnh chạy trên nền AutoCAD có chức năng:

  • Tự động tạo bản vẽ giống bản vẽ mẫu.
  • Thông số của bản vẽ được nhập từ: Excel, Text hoặc Userform.
  • Phải sử dụng câu lệnh điều khiển lặp cho các đối tượng hình học có đặc điểm tương tự. (ví dụ: gối cầu, cọc, cốt thép…)
  • Cho phép người sử dụng chọn tỷ lệ của bản vẽ.
  • Sử dụng lớp để quy định màu cho các đối tượng hình học.
 
STT Họ tên Bản vẽ số
1 Đậu Kim Dũng 13
2 Ngô Thành Đạt 20
3 Đậu Xuân Đức 32
4 Nguyễn Anh Đức 36
5 Phạm Văn Đương 17
6 Trần Ngọc Hải 12
7 Nguyễn Xuân Hiệp 34
8 Trần Nhật Hiệp 38
9 Nguyễn Sỹ Hoàng 11
10 Phạm Văn Hoàng 24
11 Đỗ Văn Hùng 19
12 Trần Đức Hùng 30
13 Đinh Quang Huy 25
14 Trịnh Xuân Khang 35
15 Nguyễn Văn Kiên 16
16 Phạm Khắc Lân 14
17 Đào Việt Linh 37
18 Nguyễn Văn Linh 5
19 Nguyễn Văn Lực 33
20 Phạm Thị Hồng Nhung 18
21 Cao Thái Quý 31
22 Đặng Ngọc Quý 2
23 Nguyễn Hoàng Sơn 39
24 Đặng Quốc Sự 22
25 Trần Minh Thanh 3
26 Hoàng Văn Thành 23
27 Nguyễn Trung Thành 28
28 Đỗ Xuân Thào 21
29 Lê Khắc Thắng 41
30 Nguyễn Mạnh Thắng 26
31 Nguyễn Bá Thế 9
32 Phan Văn Tiến 40
33 Đỗ Đức Trung 8
34 Nguyễn Tiến Trung 27
35 Nguyễn Văn Trung 4
36 Bùi Anh Tuấn 6
37 Nguyễn Cảnh Tuấn 10
38 Nguyễn Văn Tuấn 7
39 Nguyễn Bá Tùng 1
40 Nguyễn Văn Khánh Toàn 29
41 Nguyễn Văn Hiền 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *