Phiếu trả lời trắc nghiệm

Đây là mẫu phiếu dùng để thi trắc nghiệm của Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường.
Phiếu này cần được in khổ A4, loại giấy tốt.

[embeddoc url=”http://tdhcd.net/wp-content/uploads/2011/01/Phieu_tra_loi_trac_nghiem_2007.pdf” download=”all”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *