Tin học Xây dựng (Lập trình VBA trên Excel và AutoCAD)

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình. Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…): https://tdhcd.net/tai-lieu-mon-hoc-tin-hoc-xay-dung-ung-dung-vba-trong-autocad-excel/