Tài liệu BIM – Building information modeling

Tài liệu liên quan BIM – Mô hình thông tin công trình

  1. BIM cho người mới học
  2. Bim Handbook 2nd Edition
  3. BIM & Construction Management 2Nd Ed (2015) Brad Hardin & Dave Mccool
  4. BIM & Integrated Design Strategies For Architectural Practice (2011) Randy Deutsch
  5. Bài giảng Revit Architecture 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *