TĐHTKCĐ F1 – Bài giảng và bài tập phần tính toán kết cấu

File download bài giảng phần tính toán kết cấu:

https://www.fshare.vn/file/2VWPH3OV3I1E

 

File download bài tập:

https://www.fshare.vn/file/CTTD59N9YTY4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *