TĐHTKCĐ – K53 – Giao bài tập môn THXD phần AutoCAD

Danh sách chia nhóm Bài tập môn tin học xây dựng lớp TĐHTKCĐ – K53 phần Lập trình trên ứng dụng nền AutoCAD

 

Nhóm

Họ tên

Hình vẽ

 

Nguyễn Bá Hoàng

1

 

Đỗ Ngọc Huy

1

Trần Công Huy

 

Đỗ Ngọc Khánh

 

Nguyễn Văn Khương

 

Bùi Đức Nghĩa

2

2

Nguyễn Văn Ngọc

 

Hoàng Anh Phúc

 

Nguyễn Bá Việt

 

Hoàng Mạnh Cường

3

3

Nguyễn Hà Nguyên

 

Đỗ Xuân Phú

 

Đàm Văn Quang

 

Trần Hoàng Lộc

4

4

Cao Xuân Luân

 

Nguyễn Duy Việt

 

Bùi Công Vũ

 

Phạm Văn Công

5

5

Đặng Xuân Dũng

 

Phạm Khương Duy

 

Phạm Đắc Thắng

 

Phùng Văn Hạ

6

6

Nguyễn Tùng Lâm

 

Cao Duy Minh

 

Nguyễn Hữu Trưởng

 

Phạm Minh Đạt

7

7

Nguyễn Văn Đức

 

Phạm Anh Đức

 

Võ Huy Hiệu

 

Vũ Tuấn Anh

8

8

Phạm Văn Ninh

 

Vũ Văn Quyết

 

Bùi Văn Tiến

 

Đào Xuân Đằng

9

9

Nguyễn Trung Hiếu

 

Trịnh Đình Nam

 

Hoàng Văn Toàn

 

Vũ Đức Công

10

 

Nguyễn Văn Đại

10

Nguyễn Minh Đức

 

Trần Trung Hiếu

 

Đỗ Văn Thủy

 

Trần Văn Hòa

12

11

Nguyễn Đình Hùng

 

Trần Văn Mạnh

 

Trần Văn Toản

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *