Thông tin về Workshop của công ty phần mềm Midas

Midas hiện là phần mềm được sử dụng rất phổ biến trong ngành xây dựng.

Công ty phần mềm Midas hiện đang là đối tác của Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường. Sinh viên Tự động hóa khi làm thiết kế tốt nghiệm (đặc biệt đồ án về Cầu) thì không thể thiếu được Midas.

Gửi các bạn thông tin về Workshop do công ty phần mềm Midas tổ chức.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/16rUxWSBuwMUPKlPAJGj35ZtZxhNMtqaie9ye9wkJtDo/viewform?c=0&w=1

Facebook channel: https://www.facebook.com/groups/MidasITVietnam/

Đối tượng của Workshop này chủ yếu dành cho các Giảng viên trẻ và sinh viên của Khoa Công trình.

Đề nghi các bạn lớp trưởng các lớp chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường:

1) Thông báo đến các bạn khác trong lớp.

2) Lập danh sách các bạn trong lớp mình dự kiến sẽ tham dự Workshop này (Các bạn gửi email cho thầy Phạm Hoàng Kiên tên của bạn trưởng nhóm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *