Tin học Xây dựng (Lập trình VBA trên Excel và AutoCAD)

Video bài giảng và hướng dẫn thực hành môn học Tin học xây dựng Môn học bắt buộc cho các chuyên ngành thuộc Khoa Công trình.

Tài liệu liên quan (giáo trình, bài giảng…): https://tdhcd.net/tai-lieu-mon-hoc-tin-hoc-xay-dung-ung-dung-vba-trong-autocad-excel/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *