Ứng dụng VBA trong AutoCAD hỗ trợ tạo bản vẽ hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự án

ỨNG DỤNG VBA TRONG AUTOCAD HỖ TRỢ TẠO BẢN VẼ THIẾT KẾ HẠ TẦNG GIAO THÔNG KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH DỰ ÁN

(ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN 2017)


                                            Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Thanh Yên

                                            Sinh viên thực hiện: Dương Xuân Như      Lớp: TĐHTKCĐ K54

                                                                            Nguyễn Văn Lực        Lớp: TĐHTKCĐ K54

Tóm tắt:  Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng VBA trong AutoCAD hỗ trợ tạo bản vẽ thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự án” được bắt nguồn từ thực tiễn, khi thực hiện quy hoạch giao thông cho một khu đô thị hay một khu công nghiệp ta thường tiến hành theo 2 giai đoạn : giai đoạn quy hoạch chung mạng lưới đường và giai đoạn xác định vị trí cụ thể của từng tuyến đường. Trong giai đoạn quy hoạch chung, chỉ cần xác định một cách sơ bộ vị trí, hướng tuyến và quan hệ giữa các tuyến với nhau. Ở giai đoạn sau, trên cơ sở quy hoạch của giai đoạn trước, ta phải xác định một cách chính xác vị trí cụ thể của từng đoạn đường và các yếu tố hình học của chúng như bề rộng đường, bề rộng vỉa hè, cao độ, độ dốc, bán kính cong của vỉa hè… Trong quá trình làm thực tế của giai đoạn sau được làm thủ công, khối lượng công việc nhiều và lặp đi lặp lại nhiều lần, dễ xảy ra sai sót, hiệu quả và năng suất lao động không cao. Để giải quyết vấn đề trên, nhóm nghiên cứu đã xây dựng chương trình hỗ trợ những công việc trên một cách tự động nhất.

 1. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu
 • Xây dựng một số hỗ trợ bản vẽ thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch như nội suy cao độ tự nhiên, tính toán độ dốc,….
 • Xây dựng module tự động thể hiện các yếu tố đoạn thẳng đoạn cong, độ dốc, cao độ các điểm nút giao, bán kính cong bó vỉa… trên bản vẽ mặt bằng quy hoạch giao thông.
 • Xây dựng module tự động thống kê khối lượng.
 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công việc, nghiên cứu các đối tượng liên quan.
 • Xây dựng và chạy thử nghiệm chương trình giải quyết yêu cầu đặt ra.
 1. Đối tượng nghiên cứu
 • Nghiên cứu các đối tượng cần thể hiện trên bản vẽ thiết kế.
 • Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình VBA trên AutoCad, các hàm, các thuật toán trong VBA
 • Nghiên cứu công nghệ VBA Automation để trao đổi dữ liệu giữa MS Excel và AutoCad.
 1. Kết quả nghiên cứu và kết luận

Đề tài nghiên cứu xây dựng được các module hỗ trợ tạo bản vẽ thiết kế như sau:

 • Module chuyển đổi số liệu khảo sát hiện trạng từ Autocad sang Excel.

             

Hình 1. Số liệu khảo sát hiên trạng trên AutoCAD và số liệu được chuyển đổi sang Excel

 • Module nội suy cao độ tự nhiên: tự động nội suy cao độ tự nhiên tại một điểm bất kì mà người dùng chọn trên bản vẽ. Căn cứ vào kết quả này người kỹ sư có thể dựa vào đó mà xác định cao độ thiết kế cho phù hợp với hiện trạng.
 • Các module thể hiện các thông số tuyến lên bản vẽ: đặt tên tuyến trên bản vẽ, điền tên nút và cao độ tại nút, điền thông số mặt cắt ngang , điền thông số bán kính cong bó vỉa …..

Hình 2 .Kết quả các module thể hiện các thông số tuyến

 • Module tính độ dốc thiết kế giữa các nút trên tuyến. Căn cứ vào kết quả của module này xác định được độ dốc cũng như hướng dốc trên tuyến, căn cứ vào đó ta xác định độ dốc cũng như hướng dốc phù hợp .

Hình 3. Kết quả module tính độ dốc thiết kế

 • Module nội suy cao độ gáy hè. Kết quả của module này sẽ giúp xác định được cao độ thiết kế của 1 điểm nào đó trên lô, qua đó ta sẽ xác định được các đường đồng mức san lô, san nền.

Hình 4. Kết quả module nội suy cao độ gáy hè

 • Module thống kê một số khối lượng trong dự án: từ mặt bằng giao thông, chỉ cần chọn toàn bộ đối tượng trên bản vẽ, chương trình sẽ tự động thống kê khối lượng theo từng tuyến.

Hình 5. Tổng hợp khối lượng

Kết luận

 • Đề tài nghiên cứu đã tạo được công cụ hỗ trợ tạo bản vẽ thiết kế hạ tầng giao thông đô thị trong giai đoạn quy hoạch (thiết kế cơ sở) giúp nâng cao năng suất lao động và tăng độ chính xác trong thiết kế.
 • Việc phát triển các ứng dụng sử dụng VBA trên nền tảng AutoCad thực sự  cần thiết và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Từ các nhu cầu thực tế  trong việc thiết kế, có thể  phát triển thêm nhiều ứng dụng và tiện ích phục vụ cho bản thân và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *